Umjetni ovici

Tisak na umjetnim ovicima

Derma je jedna od rijetkih prizvođača savijenih poliamidnih crijeva i što je izuzetno važno sa mogučnošću visoko kvalitetnog tiska na savijenim ovicima. Proizvodi u savijenim ovicima danas su u izuzetnom porastu po potrošnji u svijetu.

Poliamidnih crijeva

Naši će stručnjaci omogućiti da svi proizvodi od umjetnih ovitaka budu pripremljeni tako da olakšaju upotrebu u svakodnevnoj proizvodnji, a samim time i smanje troškove održavanja u mesnoj industriji bez negativnog utjecaja na konačnu kvalitetu proizvoda.

naše usluge

Plisiranje


Lorem ipsum neki tamo tekst koji opisuje u kratkoj rečeniciovaj naslov

Tisak na umjetnim ovicima

Lorem ipsum neki tamo tekst koji opisuje u kratkoj rečeniciovaj naslov

Prozvodnja savijenih ovitaka

Lorem ipsum neki tamo tekst koji opisuje u kratkoj rečeniciovaj naslov

Konfekcioniranje umjetnih ovitaka

Lorem ipsum neki tamo tekst koji opisuje u kratkoj rečeniciovaj naslov

Galerija umjetnih ovitaka